בדואית פעילה ומפעילה

קוקסינלית חדשה בחיפה בדואית לכמה ימים בחיפה.